Leerlingbegeleiding
&   Coaching

Herkenning bij uw kind.

Wanneer u het gevoel heeft dat uw kind is veranderd. Zich op school anders gedraagt dan thuis of zich minder prettig voelt op school. Dan zijn dit vaak signalen van een kind dat niet volledig kan aansluiten bij het onderwijs dat hij aangeboden krijgt. Uw kind kan gefrustreerd zijn, zich niet begrepen voelen of het gevoel hebben dat hij/zij veel te hard moet werken. Dit zijn veel voorkomende emoties bij het leren als conceptueel denker. Dit komt voort uit de Neurodiversiteit. Handvatten om deze denkstijl eigen te maken zijn dan vaak zeer welkom voor ouder en kind.

Leerlingen in alle leeftijden laten vaak dezelfde gedragingen zien, wanneer zij conceptueel denkers zijn en in het onderwijs systeem onvoldoende tot hun recht komen. Echter zijn er verschillende karaktereigenschappen die bepalend zijn voor de uiting hiervan. Waardoor uw kind zeer waarschijnlijk een aantal van onderstaande punten niet op dezelfde wijze zal uiten. Symptomen:

 • Perfectionisme in details als bijvoorbeeld handschrift of kleding.
 • Regelmatig een dag oververmoeid zijn, zonder directe rede.
 • Buitengewoon veel spanning voelen voor toetsen, hardop voorlezen, inleveren en/of maken van opdrachten.
 • Ondefinieerbare buikklachten.
 • Relatief snel huilen of boos zijn om kleine dingen.
 • Bang zijn om fouten te maken.
 • Thuis extreem vasthouden aan eigen regels en verwachtingen.
 • Op school en bij anderen alles goed willen doen.
 • Weinig of geen eigen keuzes durven maken in het bijzijn van anderen, maar juist wel in persoonlijke materialen en inhoud.
 • Enorm sterk inlevingsvermogen en verantwoordingsgevoel voor anderen.
 • Frustratie bij het maken van huiswerk.
 • Oneindig veel moeten herhalen voor het leren van toetsen zonder direct verbeterd resultaat.
 • Niet snappen waarom toets resultaten lager zijn dan gedacht. 
 • Niet 'willen" begrijpen waarom een antwoord fout is.
 • Vaak middenin een verhaal beginnen met vertellen.
 • Bij het horen van een onderwerp al direct doorvragen of eigen ervaringen beginnen te vertellen.
 • Tijdens een instructie direct willen beginnen of juist dromerig overkomen.
 • Graag willen samenwerken, maar ook directief of eigenwijs kunnen zijn op de inhoud.
 • Vaak al vragen stellen of oplossingen benoemen, wanneer jij dit nog wilde vertellen of vragen.
 • Uitblinken of sterk zijn in enkele vakken en in de tegenovergestelde vakken zwak zijn. Waarbij dit soms in de lessen duidelijk zichtbaar is maar op antwoordbladen niet altijd sterk naar voren komt.
 • Herhalingsoefeningen nutteloos vinden of daarin nonchalant lijken.
 • Een kind dat in vergelijking met vroeger veel ingetogener, gereserveerder of gespannener is.

Wanneer u uw zoon of dochter herkend in bovenstaande wil dit niet zeggen dat er een diagnose te stellen valt of dit nodig is. Wel komt dit zeer waarschijnlijk voort uit de neurodiversiteit. Dit zijn signalen die u als ouder herkend, vaak bevestigd de leerkracht deze symptomen. Ook zal uw kind zichzelf hierin herkennen. Dat kan al een enorme opluchting zijn. Echter wordt er binnen scholen en begeleiding vaak aandacht besteed aan het stoppen van enkele van deze symptomen. Vaak pas wanneer dit storend wordt voor de omgeving of als zeer belemmerend wordt ervaren door het kind.

In mijn praktijk geef ik inzicht, herkenning en erkenning in de onderliggende oorzaken. Bied ik handvatten in het omgaan met deze oorzaken binnen het onderwijssysteem en de maatschappij, waarin de identiteit en behoefte van het kind het middel is. Zowel voor kind, ouder als ook het onderwijs personeel biedt dit opluchting, ruimte, begrip en praktische handvatten met minimale inspanning. 'Iedereen kan weer in zijn eigen rol en deze versterken vanuit persoonlijkheid.'

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram