Leerlingbegeleiding
&   Coaching

Neurodiversiteit

Neurodiversiteit biedt de mogelijkheid voor een nieuwe benadering van dyslexie, adhd, dyscalculie, autisme en hoogbegaafdheid. Vanuit deze benadering wordt uitgegaan van de kracht van de hersencapaciteit en het anders benaderen van theorie en vaardigheden. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt tussen mensen zonder een dergelijke diagnose; de neuro-type, ofwel de 'normale' mens in de huidige maatschappij en mensen met Neurodiversiteit.

In neurologisch onderzoek in o.a. Canada en Amerika is aangetoond dat beide typen mensen een voorkeur hersenhelft hebben, vanuit waar zij handelen, informatie verwerken en automatiseren. Bij neuro-typische mensen is er een voorkeur voor de linker hersenhelft en bij neurodiversiteit is er een voorkeur voor de rechter hersenhelft. Maar waarom zorgt dit dan voor leerproblemen bij de neurodiverse mensen en wat maakt dat deze benadering kan helpen?

Inmiddels is redelijk bekend dat allerlei verschillende gebieden in onze hersenen verantwoordelijk zijn voor bepaalde taken en ontwikkelingen. Nu zijn een aantal facetten in onze maatschappij erg belangrijk geworden, zoals o.a. het technisch correct lezen en schrijven. Vervolgens zijn deze facetten in een systeem gegoten om deze iedereen aan te leren en te toetsen. Maar daar ontstaat het probleem. Dit systeem is ontwikkeld en doorgevoerd voor de neuro-typische benadering en dus gestoeld op de neuro-typische logica en informatieverwerking. De mensen met neurodiversiteit lopen hier al jaren op vast, omdat informatie op een andere manier wordt verwerkt en gekoppeld, waardoor zij uitvallen in het onderwijssysteem. 

Dit is een zeer beknopte inleiding van wat neurodiversiteit betekend. Deze benadering geeft aan dat neurodiverse mensen informatie wel degelijk kunnen opslaan en verwerken, maar dat daar een andere methodiek voor nodig is. Deze methodieken zijn in opmars en worden verder ontwikkeld. Waar het echter in de basis op neer komt is dat kinderen, jongeren en volwassenen hun eigen manier van leren moeten ontdekken. Dat zij de juiste handvatten aangereikt moeten krijgen en dat er bruggen gebouwd moeten worden tussen neuro-typisch en de neurodiversiteit. Dat wil niet zeggen dat de diagnoses onterecht zijn of problemen volledig verdwijnen, maar wel biedt dit een wezenlijk nieuw en verbeterd perspectief.

Gedurende mijn begeleiding bied ik door middel van coaching handvatten voor een eigen leerstijl en maak ik verbinding en zorg ik voor begrip voor zowel de leerling, de ouders als de docenten. 

Mocht u geïnteresseerd zijn geraakt door deze inleiding of juist heel veel vragen hebben. Ik ga graag in gesprek om deze visie verder toe te lichten. Dit kan ook aan de hand van een workshop, een voorlichting aan uw team, school of werkgever of door middel van een coaching traject.

Lees ook:

Wilt u meer lezen over neurodiversiteit bij volwassenen bekijk dan de website https://www.geniaaloprechts.nl

De website van stichting Impuls en Woortblind geeft meer informatie over o.a. dyslexie vanuit onderzoek en belangenbehartiging. In deze link een Amerikaans filmpje met uitleg over neurodiversiteit http://www.impulsenwoortblind.nl/de-sterke-kanten-van-dyslexie/

Nel Hofmeester is wetenschappelijk onderzoeker en dyslexiecoach voor studenten. Zij geeft meer inzicht in dyslexie en het onderwijssysteem in Nederland. http://www.nelhofmeester.nl/uncategorized/vijf-dingen-die-je-moet-weten-dyslexie/

 

 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram