De Omarming
 
Zet jongeren en hun omgeving weer in hun kracht

Vergoeding aanvragen

Dit aanbod is gericht op particulieren, scholen en bedrijven. Voor de individuele trajecten word een uurtarief gerekend inclusief Btw. Wanneer er spraken is van zorg om uw kind of leerling heeft de overheid het Centrum voor Jeugd en Gezin (nader te noemen CJG) in het leven geroepen. Zij hebben vanuit de Jeugdwet de mogelijkheid om een coaching of training te bekostigen. Als ouder of school bent u vrij om te kiezen bij wie u dit wilt afnemen. Wilt u als ouder of school in aanmerking komen voor een vergoeding dan is het noodzakelijk dat er door het CJG een beschikken afgegeven wordt. In dit geval hoeft u als school of ouder geen zorg te dragen voor de bekostiging van de coaching of training.

Hoe vraag ik een beschikking aan.

Het is niet per definitie zo dat ieder kind recht heeft op deze beschikking wel mag u gebruikmaken van de mogelijkheid. Dit kunt u doen op drie verschillende manieren.

  • Met een doorverwijzing van uw huisarts. 
  • U kunt als ouders zelf hulp vragen bij het CJG en een verzoek tot coaching of training indienen.
  • In samenspraak met de Intern begeleider van de school. In dit geval is het aanvragen van een gesprek wenselijk en is de toestemming van ouders noodzakelijk om de aanvraag te bespreken met het Samenwerkingsverband of CJG.

In alle drie de gevallen is onderbouwing van de hulpvraag, het doel en de in te zetten coaching belangrijk. Mede hierom adviseer ik om eerst een offerte aan te vragen of contact met mij op te nemen. Vervolgens kan er in een intakegesprek besproken worden of dit aanbod passend is en welke mogelijkheden er zijn.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info