De Omarming
 
Zet jongeren en hun omgeving weer in hun kracht

Begeleiding met dyslexie

Dyslexie is een veelvoorkomende leerstoornis die met name in het basisonderwijs voor veel vertraging en frustratie kan zorgen. De laatste jaren neemt het aantal leerlingen met een diagnose "dyslexie" in Nederland sterk toe. Maar ook in het voortgezet onderwijs en op de werkvloer heeft dit vergaande gevolgen. Vaak wordt niet herkend dat deze problemen ook het gevolg kunnen zijn van dyslexie.

Bij Dynamika in Amsterdam ben ik opgeleid tot dyslexie- en neurodiversiteit coach. Ik begeleid zowel kinderen, jongeren als volwassenen met dyslexie. 

  • Loopt uw kind vast in het onderwijs, doordat zijn/haar leestempo te laag ligt en lijkt hij de lesstof onvoldoende tot zich te nemen op basis van de toets-resultaten?
  • Heeft uw kind een achterstand in lees-, spelling- en grammaticavaardigheden?
  • Is uw kind erg onrustig tijdens de theorielessen en lijkt hij/zij niet gemotiveerd om te lezen?
  • Heeft u reeds behandeling gehad bij reguliere dyslexie begeleiding of bent u op zoek naar ondersteuning voor uw zoon of dochter?

De Omarming biedt coaching in lees-, spellings- en grammatica vaardigheden. Daarbij werk ik vanuit een visie op de onderliggende oorzaak van dyslexie en de gevolgen van dyslexie. Wilt u dat uw kind weer plezier krijgt in school, dat de onrustige, fysieke bewegingen en vermijdingsgedrag afnemen en bovenal dat de resultaten zichtbaar vooruit gaan?

Door dyslexie te benaderen vanuit het conceptueel denken en begrip van neurodiversiteit, bied ik uw kind effectieve handvatten, nieuwe leerstrategieën en een krachtig zelfbeeld. 

Lees ook de website http://www.geniaaloprechts.nl voor meer informatie over het conceptueel-denken en Dynamika.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info